AREA viva, z.s.

Ekocamp DOUPOV, sociální zemědělství, venkovská angažovanost

Sociální služby
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Životní prostředí
Občanská společnost

O nás

Spolku je letos 18 let. Byl založena za účelem podpory trvale udržitelných forem zemědělství, rozvoje venkova a propagace ekologického zemědělství V letech 02-17 sdružení koordinovalo WWOOF. Od svého počátku spolek působil také v oblasti environmentální výchovy. Své aktivity se od roku 2009 přesouvají spolu se změnou sídla sdružení do západních Čech - vesnička v podhůří Doupovských hor Valeč. Účel spolku: Účelem spolku je rozvoj udržitelného nakládání s evropskou krajinou a podpora sociální rovnováhy ve venkovských oblastech. Zaměření spolku: Severně od valečské návsi leží požární nádrž a pod její hrází udržitelné tábořiště ve velmi rozvojovém stavu. Na rozvoj půlhektarového plácku, pro které se vžil název Ekocamp DOUPOV, se nyní soustředíme. Pomáhají nám s tím Evropští Solidarity Corps.

Hotové výzvy

Celonárodní logo proti jadernému úlošti

Logo na plakáty, trička, čepice, ale hlavně pro šablonu ke značení tras v okolí vytipovaných lokalit

AREA viva, z.s.
Malá (do 10 hod.) | Online

Překlad WWOOF portálu EN - CZ

registrační systém pro WWOOFery i hostitele - dobrovolnictví na ekofarmách

AREA viva, z.s.
Malá (do 10 hod.) | Online

mýdlařský kurz - propagační 1xA4 leták

Leták určený primátrně k tisku a vyvěšení po vesnici lákající k účasti na komunitní aktivitě

AREA viva, z.s.
Malá (do 10 hod.) | Online