Celonárodní logo proti jadernému úlošti

0
bodů

Logo na plakáty, trička, čepice, ale hlavně pro šablonu ke značení tras v okolí vytipovaných lokalit

Design
Grafika
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Jedno společné logo pro sdružení a obce v sedmi vytipovaných lokalitách pro zřízení úložiště jaderného odpadu pro jednotnější kampaň.

Popis

18. dubna 2015 začne celonárodní kampaň proti snahám politicko-...-úřednického aparátu zřídit v Česku sklad vyhořelého jaderného paliva. Obce a spolky při sedmi vytipovaných lokalitách začínají koordinovat svůj postup. Společná kampaň je jedním z výstupů. Kampaň nechť má své logo. Logo nechť kampaň přežije a funguje i nadále pro potřeby jednotlivých spolků jakož i myšlenky k jádru alternativní. 18. dubna 2015 se na sedmi vytipovaných lokalitách uskuteční pochod trasou, kde hrozí zákaz vstupu, jakmile se zahájí výzkumné práce. Vytipovaní účastníci pochodů obdrží šablony a spraye a trasu budou ozančovat. Šablona bude - přirozeně - obsahovat LOGO. Ať se tedy ta šablona dá s použitím loga snadno vyrobit. Další použití: na letáky, trika, čepice... klasika. Asi ne na hlavičkové papíry nebo další korporátní záležitosti. Motivy: nabízí se využít výstražný symbol pro jadernou energii (notoricky známe, přesto přílohou) a 3 zakulacené lichoběžníky nahradit motivem květiny, zviřátka, člověka (nebo krajiny). Také aby bylo jasné, že jde o logo a ne informační/výstražnou ceduli, ale to je jasné. Jsem na telefonu a maily také čtu, ale prosím, jen kvůli tomu logu, ne skrzevá další okolnosti kolem Úložišť a jádra. Dík.
Ekocamp DOUPOV, sociální zemědělství, venkovská angažovanost
Sociální služby
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Životní prostředí
Občanská společnost
Spolku je letos 18 let. Byl založena za účelem podpory trvale udržitelných forem zemědělství, rozvoje venkova a propagace ekologického zemědělství V letech 02-17 sdružení koordinovalo WWOOF. Od svého počátku spolek působil také v oblasti environmentální výchovy. Své aktivity se od roku 2009 přesouvají spolu se změnou sídla sdružení do západních Čech - vesnička v podhůří Doupovských hor Valeč. Účel spolku: Účelem spolku je rozvoj udržitelného nakládání s evropskou krajinou a podpora sociální rovnováhy ve venkovských oblastech. Zaměření spolku: Severně od valečské návsi leží požární nádrž a pod její hrází udržitelné tábořiště ve velmi rozvojovém stavu. Na rozvoj půlhektarového plácku, pro které se vžil název Ekocamp DOUPOV, se nyní soustředíme. Pomáhají nám s tím Evropští Solidarity Corps.