Směrnice pro krajinu - pohled právníka

7
bodů

Aby naši venkovští zastupitelé věděli, že právo je na jejich straně.

Právo
Strategie
Malá práce | Online
Výzva je Vypršela

Účel výzvy

Předložit obecnímu zastupitelstvu legislativně čistý návrh směrnice podporující ozdravěni venkovské krajiny

Popis

Spolek chce po obecním zastupitelstvu Valeč/KV, aby schválilo směrnici, která podpoří vznik mozaikovité krajiny. Účelem směrnice je motivovat zemědělce ke zmenšení monolitní ploch zejména ornice. Vyhláška by měla 1. stanovit maximální velikost půdního bloku orné půdy (6ha) od ostatních oddělených cestou, mezí, snosem kamení, potokem... nebo jinou vysetou plodinou 2. stanovit platbu do pokladny obce za každý hektar ornice, který tuto podmínku nesplní. U pastvin nemá význam stanovovat hranici pod 12ha. Akce s předložením návrhu vyhlášky se předjedná s místní komisí zeleně a životního prostředí. Zastupitelé chtějí vědět, zda má obec právo takto na svých katastrech "omezovat". Možná existují snazší cesty. Kdyby zbyl čas, ještě tu máme ke zkouknutí jednu směrnici: 1. Snížit koeficient (třeba o 15%) pro vyměření daně z nemovitosti vlastníkům půdy, na niž se hospodaří ekologicky (předložit certifikát EKO). 2. Snížit koeficient i zahrádkářům, kteří čestně prohlásí, že principy BIO/EKO uplatňují i při své činnosti. "Prohlašuji, že nepoužívám chemické postřiky ani syntetická hnojiva při pěstování brambor, jablek..." a hle, příští rok daň z nemovitosti na zahrádku je o 250 Kč nižší. Děkuji za případné schválení výzvy a pak spolupráci na těch směrnicích, třeba si je v případě úspěchu adoptují i na jiných vesnicích.
Ekocamp DOUPOV, sociální zemědělství, venkovská angažovanost
Sociální služby
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Životní prostředí
Občanská společnost
Spolku je letos 18 let. Byl založena za účelem podpory trvale udržitelných forem zemědělství, rozvoje venkova a propagace ekologického zemědělství V letech 02-17 sdružení koordinovalo WWOOF. Od svého počátku spolek působil také v oblasti environmentální výchovy. Své aktivity se od roku 2009 přesouvají spolu se změnou sídla sdružení do západních Čech - vesnička v podhůří Doupovských hor Valeč. Účel spolku: Účelem spolku je rozvoj udržitelného nakládání s evropskou krajinou a podpora sociální rovnováhy ve venkovských oblastech. Zaměření spolku: Severně od valečské návsi leží požární nádrž a pod její hrází udržitelné tábořiště ve velmi rozvojovém stavu. Na rozvoj půlhektarového plácku, pro které se vžil název Ekocamp DOUPOV, se nyní soustředíme. Pomáhají nám s tím Evropští Solidarity Corps.