mýdlařský kurz - propagační 1xA4 leták

0
bodů

Leták určený primátrně k tisku a vyvěšení po vesnici lákající k účasti na komunitní aktivitě

Design
Grafika
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Kurz budeme pořádat tak jako tak. Rádi bychom na něj pozvali i další zájemce = sousedy a sousedky. Dát najevo, že se ve vesnici něco děje.

Popis

Leták má podat informaci o kurzu: koná se: Enviroučebna Valeč na zámku termín: 25. března 2014 9,00-13,00hod text, který je možné upravit: AREA viva zve na kurz lektorovaný Luďkou Fialovou z Krásného Dvora, což zní jako příslib krásných, voňavých levandulových mýdel. Účastníci si jedno takové o váze 100g odnesou, spolu s ním tištěné materiály s recepturami a postupem. Mýdla budeme vařit z olejů a hydroxidu sodného, bylinek a aromat, zkusíme zapracovat i ovčí lůj. Možná budeme vybírat stokorunu. Cíleno na matky a otce na mateřské, seniorky a seniory a nezaměstnané. Dopoledne všedního dne. Kontakty: Vojtěch Veselý, 775272678, vojtech@areaviva.cz
Ekocamp DOUPOV, sociální zemědělství, venkovská angažovanost
Sociální služby
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Životní prostředí
Občanská společnost
Spolku je letos 18 let. Byl založena za účelem podpory trvale udržitelných forem zemědělství, rozvoje venkova a propagace ekologického zemědělství V letech 02-17 sdružení koordinovalo WWOOF. Od svého počátku spolek působil také v oblasti environmentální výchovy. Své aktivity se od roku 2009 přesouvají spolu se změnou sídla sdružení do západních Čech - vesnička v podhůří Doupovských hor Valeč. Účel spolku: Účelem spolku je rozvoj udržitelného nakládání s evropskou krajinou a podpora sociální rovnováhy ve venkovských oblastech. Zaměření spolku: Severně od valečské návsi leží požární nádrž a pod její hrází udržitelné tábořiště ve velmi rozvojovém stavu. Na rozvoj půlhektarového plácku, pro které se vžil název Ekocamp DOUPOV, se nyní soustředíme. Pomáhají nám s tím Evropští Solidarity Corps.