KOUS Vysočina, z.s.

střešní organizace pro NNO v Kraji Vysočina

Kultura
Sociální služby
Sport
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Zdraví
Životní prostředí
Poradenství
Rozvojová spolupráce

O nás

KOUS Vysočina, z. s. - koordinační uskupení nestátních neziskových organizací, které působí v Kraji Vysočina. KOUS je zapsaným spolkem a je jedinou všeoborovou střešní organizací sdružující právnické osoby, které můžeme zařadit pod pojem neziskový sektor (patří sem spolky a pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, církevní právnické osoby, ústavy). Navazuje na dlouhodobou spolupráci těchto právních forem. NNO v Kraji Vysočina se začaly scházet již od roku 1996, v roce 2002 vzniká neformální seskupení NNO a poprvé se objevuje název KOUS. Teprve v roce 2008 vzniká právnická osoba KOUS Vysočina. Poskytujeme informační a poradenský servis, vzdělávání, ve spolupráci s Krajem Vysočina ještě tzv. malé granty pro NNO.

Rozpracované výzvy

Grafická úprava výroční zprávy 2016

Návrh grafické úpravy VZ 2016, aby pěkně vypadala.

KOUS Vysočina, z.s.
Velká práce | Online

Hotové výzvy

Grafický návrh hlavičkového papíru a vizitek

Rádi bychom měli hezky navržený hlavičkový papír a vizitky.

KOUS Vysočina, z.s.
Střední práce | Online

Grafický návrh pozvánky na kurz Zahradní terapie

Kurz je určen pracovníkům v sociálních službách (stacionáře, domovy pro seniory...)

KOUS Vysočina, z.s.
Střední práce | Online