KOUS Vysočina, z.s.

střešní organizace pro NNO v Kraji Vysočina

Kultura
Sociální služby
Sport
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Zdraví
Životní prostředí
Poradenství
Rozvojová spolupráce

O nás

KOUS Vysočina, z. s. - koordinační uskupení nestátních neziskových organizací, které působí v Kraji Vysočina. KOUS je zapsaným spolkem a je jedinou všeoborovou střešní organizací sdružující právnické osoby, které můžeme zařadit pod pojem neziskový sektor (patří sem spolky a pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, církevní právnické osoby, ústavy). Navazuje na dlouhodobou spolupráci těchto právních forem. NNO v Kraji Vysočina se začaly scházet již od roku 1996, v roce 2002 vzniká neformální seskupení NNO a poprvé se objevuje název KOUS. Teprve v roce 2008 vzniká právnická osoba KOUS Vysočina. Poskytujeme informační a poradenský servis, vzdělávání, ve spolupráci s Krajem Vysočina ještě tzv. malé granty pro NNO.

Rozpracované výzvy

Grafická úprava výroční zprávy 2018

Návrh grafické úpravy VZ 2018, aby pěkně vypadala.

KOUS Vysočina, z.s.
Střední (10 - 20 hod.) | Online

Hotové výzvy

PF 2019

zhotovení grafického návrhu

KOUS Vysočina, z.s.
Malá (do 10 hod.) | Online

Vánoční přání a PF 2018

Zhotovení grafických návrhů.

KOUS Vysočina, z.s.
Střední (10 - 20 hod.) | Online

Grafický návrh hlavičkového papíru a vizitek

Rádi bychom měli hezky navržený hlavičkový papír a vizitky.

KOUS Vysočina, z.s.
Malá (do 10 hod.) | Online

Grafický návrh pozvánky na kurz Zahradní terapie

Kurz je určen pracovníkům v sociálních službách (stacionáře, domovy pro seniory...)

KOUS Vysočina, z.s.
Malá (do 10 hod.) | Online
146
bodů
17. 1. 2019: Jiří Koutník začal pracovat na výzvě Focení pro kampaň
15. 1. 2019: KOUS Vysočina, z.s. zveřejnila výzvu Focení pro kampaň
10. 1. 2019: Petr Parolek začal pracovat na výzvě Mailchimp - vytvoření šablon, import
7. 1. 2019: Tonda z Jizerek dokončil výzvu PF 2019
29. 11. 2018: Miroslav Knedla začal pracovat na výzvě Mailchimp - vytvoření šablon, import
29. 11. 2018: Tonda z Jizerek začal pracovat na výzvě PF 2019
29. 11. 2018: KOUS Vysočina, z.s. zveřejnila výzvu PF 2019
4. 12. 2017: Vladislav Řezníček začal pracovat na výzvě Vánoční přání a PF 2018
24. 11. 2017: KOUS Vysočina, z.s. zveřejnila výzvu Vánoční přání a PF 2018
23. 8. 2017: Dan Malis začal pracovat na výzvě Grafická úprava výroční zprávy 2018
10. 5. 2017: Dobro Volnice začal pracovat na výzvě Grafická úprava výroční zprávy 2018
20. 3. 2017: Kateřina Zimmermannová začal pracovat na výzvě Grafický návrh členské karty