Grafický návrh pozvánky na seminář

10
bodů

Pozvánka na vzdělávací seminář pro naše členy.

Design
Střední práce | Online
Výzva je Vypršela

Účel výzvy

Rádi bychom měli pěknou pozvánku.

Popis

Potřebujeme zpracovat návrh pozvánky na vzdělávací seminář pro naše členy. I hezká pozvánka potěší a udělá den zase o něco hezčí. Podklady zašleme obratem. Pozvánku bychom potřebovali udělat do 21. března 2017. Děkujeme.

Komentáře

Dobrý den,
s tím bych Vám mohla pomoc, pokud je výzva stále aktuální.
V případě zájmu se mi ozvěte na email: katerina.ciencialova96@gmail.com

Děkuji a přeji hezký den
střešní organizace pro NNO v Kraji Vysočina
Kultura
Sociální služby
Sport
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Zdraví
Životní prostředí
Poradenství
Rozvojová spolupráce
KOUS Vysočina, z. s. - koordinační uskupení nestátních neziskových organizací, které působí v Kraji Vysočina. KOUS je zapsaným spolkem a je jedinou všeoborovou střešní organizací sdružující právnické osoby, které můžeme zařadit pod pojem neziskový sektor (patří sem spolky a pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, církevní právnické osoby, ústavy). Navazuje na dlouhodobou spolupráci těchto právních forem. NNO v Kraji Vysočina se začaly scházet již od roku 1996, v roce 2002 vzniká neformální seskupení NNO a poprvé se objevuje název KOUS. Teprve v roce 2008 vzniká právnická osoba KOUS Vysočina. Poskytujeme informační a poradenský servis, vzdělávání, ve spolupráci s Krajem Vysočina ještě tzv. malé granty pro NNO.