Hledáme pomocníka na PR strategii spolku

13
bodů

Rádi bychom našla zkušeného pomocníka v oblasti PR.

Marketing
Public Relations
Strategie
Velká práce | Online
Výzva je Vypršela

Účel výzvy

Nastartovat v našem spolku smysluplnou cestu PR.

Popis

Potřebujeme vytvořit PR strategii spolku, abychom ho správně zviditelnili. Chceme změnit stávající stav, ale nevíme, jak do toho. Najdeme zkušeného poradce?

Komentáře

Dobrý den,
ráda Vám poradím formou konzultace sociálních sítí, webu, copyrightingu či komunikace s médii, téma PR je ale velmi široké, můžete prosím specifikovat?
Je to velmi jednoduché. Potřebujeme být vidět. Máme web, FB, ale nefunguje nám to vše podle našich současných představ.
Michal Bičík 10. 5. 2017
Můžete prosím nadhodit nějaký odkaz? Podíval bych se na stávající obsah (a aktivitu na FB). Z vody to neuvařím.
střešní organizace pro NNO v Kraji Vysočina
Kultura
Sociální služby
Sport
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Zdraví
Životní prostředí
Poradenství
Rozvojová spolupráce
KOUS Vysočina, z. s. - koordinační uskupení nestátních neziskových organizací, které působí v Kraji Vysočina. KOUS je zapsaným spolkem a je jedinou všeoborovou střešní organizací sdružující právnické osoby, které můžeme zařadit pod pojem neziskový sektor (patří sem spolky a pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, církevní právnické osoby, ústavy). Navazuje na dlouhodobou spolupráci těchto právních forem. NNO v Kraji Vysočina se začaly scházet již od roku 1996, v roce 2002 vzniká neformální seskupení NNO a poprvé se objevuje název KOUS. Teprve v roce 2008 vzniká právnická osoba KOUS Vysočina. Poskytujeme informační a poradenský servis, vzdělávání, ve spolupráci s Krajem Vysočina ještě tzv. malé granty pro NNO.