Grafická úprava výroční zprávy 2018

13
bodů

Návrh grafické úpravy VZ 2018, aby pěkně vypadala.

Design
Grafika
Střední (10 - 20 hod.) | Online
Výzva je Rozpracovaná

Účel výzvy

Graficky zajímavá VZ 2018 pro naše partnery.

Popis

Naše VZ 2018 je celkem stručná. Proto bychom ji rádi viděli oblečenou v pěkném grafickém kabátku, aby se líbila na první pohled našim partnerům. Text VZ bude k dispozici během týdne. Celkem to spěchá.

Komentáře

Petr Jelínek 11. 7. 2017
Je to ještě aktuální?
Barbora P. 9. 1. 2019
Dobrý den, mohu se zeptat, zda je práce ještě aktuální? Jsem studentka marketingové komunikace a ráda bych se Vám pokusila pomoci s Vaším projektem.

Děkuji, B. Pavlíková
Ano, je to aktuální. Budeme rádi, pokud nám s grafickou úpravou výročky pomůžete.
Dobrý den, ráda bych se zapojila, kde prosím seženu potřebné soubory?
Merijel, děkujeme za zájem. Posílám mail.
střešní organizace pro NNO v Kraji Vysočina
Kultura
Sociální služby
Sport
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Zdraví
Životní prostředí
Poradenství
Rozvojová spolupráce
KOUS Vysočina, z. s. - koordinační uskupení nestátních neziskových organizací, které působí v Kraji Vysočina. KOUS je zapsaným spolkem a je jedinou všeoborovou střešní organizací sdružující právnické osoby, které můžeme zařadit pod pojem neziskový sektor (patří sem spolky a pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, církevní právnické osoby, ústavy). Navazuje na dlouhodobou spolupráci těchto právních forem. NNO v Kraji Vysočina se začaly scházet již od roku 1996, v roce 2002 vzniká neformální seskupení NNO a poprvé se objevuje název KOUS. Teprve v roce 2008 vzniká právnická osoba KOUS Vysočina. Poskytujeme informační a poradenský servis, vzdělávání, ve spolupráci s Krajem Vysočina ještě tzv. malé granty pro NNO.