Grafická úprava výroční zprávy 2016

13
bodů

Návrh grafické úpravy VZ 2016, aby pěkně vypadala.

Design
Grafika
Velká práce | Online
Výzva je Rozpracovaná

Účel výzvy

Graficky zajímavá VZ 2016 pro naše partnery.

Popis

Naše VZ 2016 je velmi stručná. Proto bychom ji rádi viděli oblečenou v pěkném grafickém kabátku, aby se líbila na první pohled našim partnerům. Text VZ bude k dispozici ve druhé polovině května. Do konce června bychom ji měli rádi hotovou.

Komentáře

Petr Jelínek 11. 7. 2017
Je to ještě aktuální?
střešní organizace pro NNO v Kraji Vysočina
Kultura
Sociální služby
Sport
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Zdraví
Životní prostředí
Poradenství
Rozvojová spolupráce
KOUS Vysočina, z. s. - koordinační uskupení nestátních neziskových organizací, které působí v Kraji Vysočina. KOUS je zapsaným spolkem a je jedinou všeoborovou střešní organizací sdružující právnické osoby, které můžeme zařadit pod pojem neziskový sektor (patří sem spolky a pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, církevní právnické osoby, ústavy). Navazuje na dlouhodobou spolupráci těchto právních forem. NNO v Kraji Vysočina se začaly scházet již od roku 1996, v roce 2002 vzniká neformální seskupení NNO a poprvé se objevuje název KOUS. Teprve v roce 2008 vzniká právnická osoba KOUS Vysočina. Poskytujeme informační a poradenský servis, vzdělávání, ve spolupráci s Krajem Vysočina ještě tzv. malé granty pro NNO.