Chaloupky

Otevíráme dětem, mládeži i dospělým tajemství přírody...

Sociální služby
Vzdělávání
Životní prostředí

O nás

Chaloupky jsou společností zabývající se environmentální výchovu a vzděláváním (především pak výchovou k ochraně přírody a trvale udržitelnému rozvoji). Systém vzdělávání Chaloupek vychází z tradic, které středisko za 20 let svého působení na poli ekologické výchovy v ČR nabylo, a taky z inspirace v zahraničí, především Velké Británie a Nizozemí. Zřizovatelem obecně prospěšné společnosti Chaloupky je ZO Českého svazu ochránců přírody Kněžice. Chaloupky patří mezi soukromá školská zařízení zřízená jiným zřizovatelem než státem, krajskou či městskou samosprávou. Chaloupky byly u zrodu moderní, polistopadové environmentální výchovy, spolupodílely se na založení sítě středisek ekologické výchovy Pavučina a na implementaci ekologické výchovy do české legislativy. Chaloupky jsou největším střediskem ekologické výchovy v kraji Vysočina a ekocentrum Kněžice je jedním z největších pobytových středisek ekologické výchovy v ČR. V současnosti najdete naše pracoviště v Brtnici (projektové oddělení a ředitelství), Kněžicích (pobytové středisko), Horní Krupé, Velkém Meziříčí, Krátké (jednodenní výukové programy), Balinách (programy pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami a poskytování sociálních služeb) a v Zašovicích (výukové programy na dětské farmě). Jako školské zařízení pro zájmové a další vzdělávání nabízíme pro školy celou řadu jednodenních i týdenních výukových programů. Věnujeme se dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků především v oblasti ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty a v dovednostech pro udržitelný rozvoj, speciálně pak koordinátorům ekologické výchovy na mateřských, základních i středních školách v Kraji Vysočina. Organizujeme pravidelnou zájmovou činnost v oddílech a kroužcích. Nabízíme poradenství a konzultační služby školám i individuálním zájemcům v oblasti ekologické výchovy a v problematice přírodních zahrad. Snažíme se propagovat rozvoj školních i soukromých přírodních zahrad. Jsme certifikátorem značky Přírodní zahrada. Vydáváme metodické materiály a publikace pro ekologickou výchovu. Od roku 2015 poskytujeme sociální služby osobám se zdravotním postižením v Klubu Lebeda.

Hotové výzvy

Program Mailchimp

Kdo nám pomůže rozjet vydávání newsletteru v programu Mailchimp?

Chaloupky
Malá (do 10 hod.) | Online

Návrh řešení pro on-line sdílení podkladů

Potřebovali bychom poradit s řešení pro sdílení propagačních fotografií, tak aby byly dostupné všem.

Chaloupky
Malá (do 10 hod.) | Online

Zprovoznění Ad Grants...

Hledíme někoho, kdo nám pomůže s nastavením a zprovozněním Ad Grants...

Chaloupky
Střední (10 - 20 hod.) | Online

Proškolení v MailChimp

Hledáme někoho kdo nás naučí používat nástroj MailChimp...

Chaloupky
Malá (do 10 hod.) | Osobně
76
bodů
13. 3. 2017: Irena "Ren" Pajerová dokončil výzvu Program Mailchimp
7. 2. 2017: Irena "Ren" Pajerová začal pracovat na výzvě Program Mailchimp
2. 11. 2016: Chaloupky zveřejnila výzvu Program Mailchimp
14. 8. 2015: Petra Galuščáková začal pracovat na výzvě Zprovoznění Ad Grants...
8. 8. 2015: Chaloupky zveřejnila výzvu Zprovoznění Ad Grants...
25. 6. 2015: Irena "Ren" Pajerová začal pracovat na výzvě Proškolení v MailChimp
25. 5. 2015: Chaloupky zveřejnila výzvu Proškolení v MailChimp