Program Mailchimp

0
bodů

Kdo nám pomůže rozjet vydávání newsletteru v programu Mailchimp?

Tvorba webu
Informační technologie
Grafika
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Chceme zlepšit kvalitu našeho elektronického newsletteru. Vybrali jsme MailChimp a hledáme někoho, kdo nám poradí s obsluhou a vychytávkami

Popis

Abychom nestrávili několik hodin bádáním, jak co nejlépe využít tento program, oslovujeme touto cestou někoho, kdo s ním má zkušenosti, které by nám byl ochoten předat.
Otevíráme dětem, mládeži i dospělým tajemství přírody...
Sociální služby
Vzdělávání
Životní prostředí
Chaloupky jsou společností zabývající se environmentální výchovu a vzděláváním (především pak výchovou k ochraně přírody a trvale udržitelnému rozvoji). Systém vzdělávání Chaloupek vychází z tradic, které středisko za 20 let svého působení na poli ekologické výchovy v ČR nabylo, a taky z inspirace v zahraničí, především Velké Británie a Nizozemí. Zřizovatelem obecně prospěšné společnosti Chaloupky je ZO Českého svazu ochránců přírody Kněžice. Chaloupky patří mezi soukromá školská zařízení zřízená jiným zřizovatelem než státem, krajskou či městskou samosprávou. Chaloupky byly u zrodu moderní, polistopadové environmentální výchovy, spolupodílely se na založení sítě středisek ekologické výchovy Pavučina a na implementaci ekologické výchovy do české legislativy. Chaloupky jsou největším střediskem ekologické výchovy v kraji Vysočina a ekocentrum Kněžice je jedním z největších pobytových středisek ekologické výchovy v ČR. V současnosti najdete naše pracoviště v Brtnici (projektové oddělení a ředitelství), Kněžicích (pobytové středisko), Horní Krupé, Velkém Meziříčí, Krátké (jednodenní výukové programy), Balinách (programy pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami a poskytování sociálních služeb) a v Zašovicích (výukové programy na dětské farmě). Jako školské zařízení pro zájmové a další vzdělávání nabízíme pro školy celou řadu jednodenních i týdenních výukových programů. Věnujeme se dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků především v oblasti ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty a v dovednostech pro udržitelný rozvoj, speciálně pak koordinátorům ekologické výchovy na mateřských, základních i středních školách v Kraji Vysočina. Organizujeme pravidelnou zájmovou činnost v oddílech a kroužcích. Nabízíme poradenství a konzultační služby školám i individuálním zájemcům v oblasti ekologické výchovy a v problematice přírodních zahrad. Snažíme se propagovat rozvoj školních i soukromých přírodních zahrad. Jsme certifikátorem značky Přírodní zahrada. Vydáváme metodické materiály a publikace pro ekologickou výchovu. Od roku 2015 poskytujeme sociální služby osobám se zdravotním postižením v Klubu Lebeda.