Awen Amenca z.s.

Vzdělání je cesta k lepší budoucnosti

Vzdělávání
Občanská společnost

O nás

Od října roku 2013 působíme jako organizátoři romských komunit v Ostravě ve věci rovného přístupu romských dětí ke kvalitnímu vzdělávání a využíváme metodologii Leadership, organizování a akce: Vedení změny z Harvard Kennedy School, U.S. přizpůsobenou ostravskému kontextu. Výsledným produktem naších kampaní jsou romské děti navštěvující "normální" základní školy, lepší šance na budoucí uplatnění na trhu práce a dalšího studia těchto dětí, a v neposlední řadě uschopňování romských komunit a budování lídršipu v komunitách, které jsou jindy závislé na pomoci zvečí. V současné době šíříme tyto metody organizování do jiných měst a lokalit v České republice.

Rozpracované výzvy

Návrh a úprava textů pro webovou stránku

Potřebujeme posouzení třetí osoby a návrhy, aby byl náš web čitelný.

Awen Amenca z.s.
Střední práce | Online
17
bodů