Asociace rodičů a přátel zdrav.postižených dětí

Pomoc a podpora rodin s dítětem se zdravotním postižením.

Lidská práva
Sociální služby
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Zdraví
Poradenství

O nás

Jsme otevřeným zapsaným spolkem s pobočnými spolky (kluby). Máme celorepublikovou působnost. Naším mottem je:Důležité je nebýt sám". Hájíme zájmy dětí s postižením a jejich rodin, jejich práva žít plnohodnotný život,napomáháme porozumění mezi různými skupinami lidí, poskytujeme odborné poradenství a pomoc při řešení složitých životních situací, zajišťujeme volnočasové aktivity, jako jsou kroužky, prázdninové tábory, rehabilitační, poznávací a ozdravné pobyty pro děti a mládež se zdravotním postižením přizpůsobené jejich potřebám a možnostem, pořádáme pobyty pro celé rodiny s terapeutickým programem prevence vyhoření a podpory funkční soudržnosti rodiny, poskytujeme sociální služby. Pořádáme akreditované vzdělávací kurzy zaměřené na oblast zdravotního postižení.

Rozpracované výzvy

Hotové výzvy

EXCEL - šablona pro rozpočet organizace

Vytvořit tabulku pro průběžné čerpání rozpočtů projektů

Vytvoření obrázku

tvorba obrázku - mapa republiky s rozmístěním cca 40 ikon, dle sídel našich klubů

Zpracování informačního letáku a úprava loga

Leták byl měl mít formát "záložky do knihy", informovat kdo jsme, co nabízíme, kde nás lze najít