Lucie Kloučková

Překlady

Hotové výzvy

Překlad ekologické výstavy

Překlad textu do němčiny - 10 stránek

Lunaria z.s.
Střední (10 - 20 hod.) | Online

EXCEL - šablona pro rozpočet organizace

Vytvořit tabulku pro průběžné čerpání rozpočtů projektů

30
bodů