Výroční zpráva - grafické zpracování

13
bodů

Grafické zpracování výroční zprávy

Grafika
Copywriting
Střední (10 - 20 hod.) | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Zpracování námi připravených údajů

Popis

Potřebujeme sjednotit texty a zpracovat je do poutavé zprávy, která je součástí naší prezentace. Prostřednictvím této zprávy podáváme zprávu o činnosti našim klientům, spolupracovníkům, rodinám, zájemcům o služby apod. Zpráva obsahuje obvykle cca 30 stran textů, fotografií a grafy. Zprávu tiskneme na tiskárně Xerox, několik kusů se nechá vytisknout v tiskárně. V přiložených souborech posílám cca polovinu textů, jen pro ukázku. Děkujeme :)
Pečujeme o seniory a děti
Poskytujeme sociální služby prostřednictvím domova seniorů, pečovatelské služby, denního stacionáře, dětských skupin, klubovny pro aktivizace seniorů a domu s pečovatelskou službou.