Společnost Agathy Christie

Jediná fungující společnost ACH na světě!

Kultura
Volnočasové aktivity

O nás

Společnost Agathy Christie si klade čtyři základní cíle: - usnadňovat a podporovat komunikaci mezi příznivci Agathy Christie; - poskytovat svým členům informace; - podporovat šíření díla Agathy Christie v médiích všeho druhu; - šířit a chránit dobré jméno Agathy Christie.

Otevřené výzvy

Grafický návrh webu

Nalezení šablony a grafická úprava pro úpravu webu

Společnost Agathy Christie
Malá práce | Online
12
bodů