Grafický návrh webu

10
bodů

Nalezení šablony a grafická úprava pro úpravu webu

Tvorba webu
Informační technologie
Design
Grafika
Malá práce | Online
Výzva je Otevřená

Účel výzvy

Potřebujeme nový design webu, aby přilákal nové zájemce i partnery a zároveň byl výrazně přehlednější a modernější.

Popis

Hledáme někoho, kdo by se dokázal podívat na web www.agatha.cz (systém Drupal, vzhledem k doprogramovaným modulům bychom rádi zůstali u tohoto systému, abychom nemuseli znovu programovat) a projít nabídku Drupal šablon (není nutné se omezovat na free, ale dáváme přednost jednorázovému nákupu) a vybral vhodnou a upravil ji pro naše potřeby, připravil grafiku tak, abychom ji mohli napojit na již vytvořený backend. Alternativou je samozřejmě kompletně nový návrh, kde bychom ale už očekávali celou přípravu. Děkujeme
Jediná fungující společnost ACH na světě!
Kultura
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Společnost Agathy Christie si klade čtyři základní cíle: - usnadňovat a podporovat komunikaci mezi příznivci Agathy Christie; - poskytovat svým členům informace; - podporovat šíření díla Agathy Christie v médiích všeho druhu; - šířit a chránit dobré jméno Agathy Christie.