Láska k přírodě

podporujeme diverzitu

Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Životní prostředí
Rozvojová spolupráce

O nás

Naším cílem není pouze výsadba stromů, rádi bychom zmenšovali i travní plochy ve městech a nahrazovali je záhony či limitovali použití bílých světel, které narušuje nejen rytmy člověka, ale také vegetace, hmyzu i zvěře. V krajině chceme rozšiřovat květnaté louky, pomoct vlastníkům, kteří mulčují s přechodem na sečení a podobné aktivity, které povedou k větší diverzitě. Dále chceme vzdělávat vlastníky pozemků v tom, jak můžou upravovat své pachtovní smlouvy, aby jim nebyly jejich pozemky ničeny a degradovány zemědělskou činností. Ovšem jedna z těch nejdůležitějších věcí je také tvoření komunity, kterou spojuje jedno – Láska k přírodě. Rádi se budeme potkávat se stejně naladěnými lidmi, po akci opečeme farmářský špekáček či jablko a navzájem se více poznáme. V rejstříku jsme zapsáni jako 1000druhů

Rozpracované výzvy

Správa sociálních sítí neziskové organizace

Hlavní téma: sázení stromů + životní prostředí

Láska k přírodě
Dlouhodobá spolupráce | Online