Správa sociálních sítí neziskové organizace

20
bodů

Hlavní téma: sázení stromů + životní prostředí

Informační technologie
Marketing
Grafika
Copywriting
Sociální sítě
Dlouhodobá spolupráce | Online
Výzva je Rozpracovaná

Účel výzvy

Rozšíření podvědomí o organizaci

Popis

Správa Instagramové a Facebookové stránky, kde bude propagována činnost organizace, ale i vzdělávána veřejnost. Zájem o životní prostředí a další vzdělávání se v oboru životního prostředí a sociálních sítí nutností. V možnost malé finanční odměny + zdarma přístup do Canvy a kurz o ní. Zdarma také nabízíme zúčastnění se semináře sociální sítě pro pokročilé. Dlouhodobá spolupráce
podporujeme diverzitu
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Životní prostředí
Rozvojová spolupráce
Naším cílem není pouze výsadba stromů, rádi bychom zmenšovali i travní plochy ve městech a nahrazovali je záhony či limitovali použití bílých světel, které narušuje nejen rytmy člověka, ale také vegetace, hmyzu i zvěře. V krajině chceme rozšiřovat květnaté louky, pomoct vlastníkům, kteří mulčují s přechodem na sečení a podobné aktivity, které povedou k větší diverzitě. Dále chceme vzdělávat vlastníky pozemků v tom, jak můžou upravovat své pachtovní smlouvy, aby jim nebyly jejich pozemky ničeny a degradovány zemědělskou činností. Ovšem jedna z těch nejdůležitějších věcí je také tvoření komunity, kterou spojuje jedno – Láska k přírodě. Rádi se budeme potkávat se stejně naladěnými lidmi, po akci opečeme farmářský špekáček či jablko a navzájem se více poznáme. V rejstříku jsme zapsáni jako 1000druhů