Otevřená OKNA, z. ú.

Chráněné dílny, ch.bydlení, soc.terap.dílny, dobrovolnictví

Sociální služby

O nás

Naše organizace podporuje osoby se zdravotním postižením, rodiny a seniory v aktivním, smysluplném a důstojném způsobu života, napomáhá jejich zapojení do běžných společenských aktivit a vytváří nové příležitosti pro seberealizaci a osobní růst. Slovo OKNA znamená zkratku čtyř slov: Otevřenost, Komunikace, Naděje, Aktivita. Tato slova představují základní hodnoty, ke kterým mají zakladatelé, pracovníci i dobrovolníci úctu a snaží se je ve svém konání uskutečňovat. Další hodnotou, kterou uplatňujeme, je navázání vztahů s klienty na základě vzájemného respektu a aktivní spolupráce. Hlavním principem je INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP ke každému člověku, respekt k jeho jedinečnosti a potřebám. Realizujeme dobrovolnické programy Pět P (práce s dětmi) , Spolu (práce s dospělými), D-Klub (práce se seniory).

Rozpracované výzvy

Redesign obalů u výrobků chráněných dílen

Poptávám pomoc s redesignem obalů pro výrobky chráněných dílen- textilní, výtvarná

Otevřená OKNA, z. ú.
Dlouhodobá spolupráce | Online (Jindřichův Hradec)