Redesign obalů u výrobků chráněných dílen

20
bodů

Poptávám pomoc s redesignem obalů pro výrobky chráněných dílen- textilní, výtvarná

Marketing
Design
Grafika
Dlouhodobá spolupráce | Online (Jindřichův Hradec)
Výzva je Rozpracovaná

Účel výzvy

Zvýšit atraktivitu našich výrobků, snaha odstranit celofán, plasty, smýšlet ekologicky a šetrně k přírodě a svým postojem být příkladem.

Popis

Ráda bych sjednotila a upravila balení našich výrobků, které vznikají v chráněné dílně. Chtěla bych jít cestou maximálně ekologickou a šetrnou k přírodě. Vyrábíme textilní hračky, textilní výrobky, svíčky, dřevařské a knihařské výrobky. Do jisté míry zvládáme i grafické práce. Stávající systém bych ráda posunula dál a sama to nezvládám. Krása a práce lidí v chráněných dílnách i vlivem neatraktivního balení, zaniká. Chtěla bych, aby kreativní činnost byla oceněná krásným balením a tím docílit zvýšení zájmu o výrobky a třeba i rozšíření naší prodejní sítě. Ekologické smýšlení ve své práci považuji za zásadní a důležité pro náš další posun. Zvažuji také Art sekci (některé zaměstnankyně jsou výrazně umělecky nadané) a i pro tu bych ráda zavedla separátní větev obalů a promoce. Leccos si umíme vyrobit sami, výrobu obalů bych ráda směřovala k naší vlastní produkci a tím dala více práce lidem s postižením, kteří hůře hledají uplatnění na trhu práce. Za jakoukoliv pomoc, radu, i malou budu velmi vděčná. Katalog možno stáhnout zde http://otevrenaokna.cz/wp-content/uploads/2020/07/katalog-komplet.pdf Vlasta Kociánová, Chráněné dílny Okénko
Chráněné dílny, ch.bydlení, soc.terap.dílny, dobrovolnictví
Sociální služby
Naše organizace podporuje osoby se zdravotním postižením, rodiny a seniory v aktivním, smysluplném a důstojném způsobu života, napomáhá jejich zapojení do běžných společenských aktivit a vytváří nové příležitosti pro seberealizaci a osobní růst. Slovo OKNA znamená zkratku čtyř slov: Otevřenost, Komunikace, Naděje, Aktivita. Tato slova představují základní hodnoty, ke kterým mají zakladatelé, pracovníci i dobrovolníci úctu a snaží se je ve svém konání uskutečňovat. Další hodnotou, kterou uplatňujeme, je navázání vztahů s klienty na základě vzájemného respektu a aktivní spolupráce. Hlavním principem je INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP ke každému člověku, respekt k jeho jedinečnosti a potřebám. Realizujeme dobrovolnické programy Pět P (práce s dětmi) , Spolu (práce s dospělými), D-Klub (práce se seniory).