Agora CE o.p.s.

Zaměřujeme se na zlepšení veřejné diskuze v ČR

Kultura
Lidská práva
Vzdělávání
Poradenství
Rozvojová spolupráce
Občanská společnost

O nás

Obecně prospěšnou společnost Agora CE jsme založili v roce 2007 jako nástupnickou organizaci občanského sdružení Agora Central Europe – společnost pro demokracii a kulturu. Sdružení bylo založeno v roce 1998 z iniciativy dvou holandských subjektů – Stichtung Agora Europa a Institutu pro veřejnost a politiku. Obě instituce měly mnohaleté zkušenosti s organizací interaktivních rozhodovacích procesů v Nizozemí. V počátcích své činnosti využívala Agora zkušeností těchto institucí s organizací rozhodovacích procesů za účasti veřejnosti, v současné době již čerpá plně ze svých vlastních zkušeností se zapojováním veřejnosti v České republice a v dalších zemích zejména v jižní a východní Evropě. Od roku 2001 se také zaměřuje na pořádání veřejných debat, vzdělávání středoškolské mládeže v schopnosti diskutovat a na celkové zlepšování diskusního prostředí v ČR. Důvodem byla snaha najít vhodnější právní formu pro naši činnost. Prozatím existují obě společnosti paralelně, v roce 2009 jsme však již zahájili utlumování občanského sdružení tak, aby v dalších letech byla obecně prospěšná společnost hlavní právní formou. Obecně prospěšná společnost převezme všechny závazky občanského sdružení a bude nadále rozvíjet stejné druhy činnosti jako občanské sdružení.