Poraďte nám s připravovanou sbírkovou kampaní.

10
bodů

Připravili jsme si dárcovský web a nyní řešíme, jakým způsobem jej rozšířit mezi naše příznivce

Informační technologie
Marketing
Design
Grafika
Copywriting
Public Relations
Sociální sítě
Strategie
Střední práce | Osobně
Výzva je Vypršela

Účel výzvy

Opustil nás náš PR specialista a nechal za sebou téměř hotový dárcovský web. Nyní bychom jej neradi odložili, aby bez užitku umřel.

Popis

Jsem ve fázi, kdy máme připravený web i s platformou pro možnost jednorázového nebo dlouhodobého dárcovství, máme také databázi různých kontaktů a mailchimp jen čeká. Co nám ale chybí a nemůžeme získat zpět je připravená komunikační kampaň přes sociální média, kterou náš bývalý kolega připravil v rámci svého osobního profilu na FB a následně odnesl s sebou. Idea je, že při společné konzultaci navrhneme strategii pro komunikační kampaň menšího rozsahu. My ji připravíme a vše naplánujeme dle rad odborníka a následně se můžeme znovu setkat, či jen online zkonzultovat finální kampaň před jejím spuštěním.
Zaměřujeme se na zlepšení veřejné diskuze v ČR
Kultura
Lidská práva
Vzdělávání
Poradenství
Rozvojová spolupráce
Občanská společnost
Obecně prospěšnou společnost Agora CE jsme založili v roce 2007 jako nástupnickou organizaci občanského sdružení Agora Central Europe – společnost pro demokracii a kulturu. Sdružení bylo založeno v roce 1998 z iniciativy dvou holandských subjektů – Stichtung Agora Europa a Institutu pro veřejnost a politiku. Obě instituce měly mnohaleté zkušenosti s organizací interaktivních rozhodovacích procesů v Nizozemí. V počátcích své činnosti využívala Agora zkušeností těchto institucí s organizací rozhodovacích procesů za účasti veřejnosti, v současné době již čerpá plně ze svých vlastních zkušeností se zapojováním veřejnosti v České republice a v dalších zemích zejména v jižní a východní Evropě. Od roku 2001 se také zaměřuje na pořádání veřejných debat, vzdělávání středoškolské mládeže v schopnosti diskutovat a na celkové zlepšování diskusního prostředí v ČR. Důvodem byla snaha najít vhodnější právní formu pro naši činnost. Prozatím existují obě společnosti paralelně, v roce 2009 jsme však již zahájili utlumování občanského sdružení tak, aby v dalších letech byla obecně prospěšná společnost hlavní právní formou. Obecně prospěšná společnost převezme všechny závazky občanského sdružení a bude nadále rozvíjet stejné druhy činnosti jako občanské sdružení.