Kvalitní podzim života, z.ú.

Terénní péče o seniory v domácím prostředí

O nás

Jsme nezisková organizace, která umožňuje setrvávat seniorům v důvěrně známém prostředí, prostřednictvím zajištěné péče.

Rozpracované výzvy

Obsahové naplnění nových webových stránek

Přenesení náplně do nového webu

Kvalitní podzim života, z.ú.
Velká práce | Osobně