Obsahové naplnění nových webových stránek

13
bodů

Přenesení náplně do nového webu

Tvorba webu
Velká práce | Osobně
Výzva je Rozpracovaná

Účel výzvy

Naplnění a obsluha webových stránek

Popis

Do nově vytvořených webových stránek v systému Word Press, přenést obsah ze starých webových stránek v redakčním systému Joomla. Poradit s organizací a úpravami nových webových stránek.
Terénní péče o seniory v domácím prostředí
Jsme nezisková organizace, která umožňuje setrvávat seniorům v důvěrně známém prostředí, prostřednictvím zajištěné péče.