Spolek LEK z.s.

Tvoříme, bavíme, vzděláváme. Tvořte spolu s námi.

Kultura
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Občanská společnost

O nás

Jsme kulturní, divadelní a vzdělávací spolek, nezisková organizace založená 01.08.2018. Do obchodního rejstříku jsme byli zapsáni ke dni 25.10.2018, přidělili nám IČ 07524617, pod spisovou značkou L9099 vedenou u Krajského soudu v Plzni. Spolek jsme založili za těmito účely: Organizace vzdělávacích a volnočasových aktivit, zejména osvětová, vzdělávací a kulturní činnost ve věcech divadelních představení, hudebních představení, tanců, zvláště pak tradičních a moderních, organizace vzdělávacích a volnočasových programů zaměřených na osobnostní rozvoj, a to především s prvky dramaterapie a teatroterapie, zaměřených na práci s emocemi, komunikaci a prezentaci, organizace a realizace kulturních, sportovních a osvětových akcí, přednášek, festivalů, workshopů, divadelní produkce představení pro děti a dospělé, související propagační a osvětové aktivity, podpora rozvoje kultury v regionu sídla spolku, organizování kulturních a osvětových akcí podporujících turistický ruch v regionu, navazování mezinárodní spolupráce na organizovaných a realizovaných aktivitách, i na těch, kterých se členové spolku účastní, podpora multikulturní společnosti, umělecká a multimediální tvorba, včetně souvisejícího vzdělávání a konzultací, koordinace činnosti svých členů, poskytování a zprostředkovávání oborového vzdělávání a konzultací.