Hledáme chrabrého fundraisera nebo fundraiserku

13
bodů

Potřebujeme pomoct s hledáním zdrojů financování pro naše projekty: u firem i jednotlivců.

Fundraising
Strategie
Velká práce | Online
Výzva je Vypršela

Účel výzvy

Máme smělé plány. To, co děláme, skvěle umíme. Potřebujeme ovšem naše aktivity realizovat s jistotou finančního zázemí. Bez dluhů. Pomůžete?

Popis

Náš spolek je tvůrčí a také tvoří. Co ovšem neumíme, což je v neziskovém sektoru poměrně časté, jak jsme zjistili, je efektivně hledat dárce a zdroje financování naší práce. Ani jeden ze členů spolku není fundraiserem. Podklady máme, rádi dodáme, podpoříme. Potřebujeme se ale soustředit na naši práci a tohle je prostě nad naše síly. V tuto chvíli bychom potřebovali rady, tipy, případně kontakty. Rádi navážeme i dlouhodobou spolupráci, náležitě odměněnou. Budeme vděční za pomoc. Děkujeme.

Komentáře

Pavel Chodil 28. 2. 2019
Zdroje můžete hledat také přes propagaci webu skrze nabídku Google Ad Grants společně s naší nabídkou pro správu zdarma. Více informací najdete na našem webu: https://www.chodildigital.com/google-ad-grants
Tvoříme, bavíme, vzděláváme. Tvořte spolu s námi.
Kultura
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Občanská společnost
Jsme kulturní, divadelní a vzdělávací spolek, nezisková organizace založená 01.08.2018. Do obchodního rejstříku jsme byli zapsáni ke dni 25.10.2018, přidělili nám IČ 07524617, pod spisovou značkou L9099 vedenou u Krajského soudu v Plzni. Spolek jsme založili za těmito účely: Organizace vzdělávacích a volnočasových aktivit, zejména osvětová, vzdělávací a kulturní činnost ve věcech divadelních představení, hudebních představení, tanců, zvláště pak tradičních a moderních, organizace vzdělávacích a volnočasových programů zaměřených na osobnostní rozvoj, a to především s prvky dramaterapie a teatroterapie, zaměřených na práci s emocemi, komunikaci a prezentaci, organizace a realizace kulturních, sportovních a osvětových akcí, přednášek, festivalů, workshopů, divadelní produkce představení pro děti a dospělé, související propagační a osvětové aktivity, podpora rozvoje kultury v regionu sídla spolku, organizování kulturních a osvětových akcí podporujících turistický ruch v regionu, navazování mezinárodní spolupráce na organizovaných a realizovaných aktivitách, i na těch, kterých se členové spolku účastní, podpora multikulturní společnosti, umělecká a multimediální tvorba, včetně souvisejícího vzdělávání a konzultací, koordinace činnosti svých členů, poskytování a zprostředkovávání oborového vzdělávání a konzultací.