Český svaz ochránců přírody Velké Popovice

Chráníme životní prostředí na Velkopopovicku.

Životní prostředí

O nás

ČSOP Velké Popovice (ČSOP VP) se svou činností zaměřuje zejména na uchování a ochranu unikátního krajinného rázu Přírodního parku Velkopopovicko (PP VP) a ochranu přírodního a kulturního dědictví Velkých Popovic a okolí. Usilujeme o podporu biodiverzity, mapujeme výskyt invazivních druhů rostlin a organizujeme akce na omezení jejich výskytu, vysazujeme dřeviny (zejména ovocné) a pečujeme o ně, mapujeme studánky a organizujeme péči o jejich čistotu, upozorňujeme na význam mokřadů v PP VP a výskyt ohrožených druhů, mapujeme černé skládky a iniciujeme jejich likvidaci. Mezi naše aktivity zároveň patří environmentální výchova a osvěta dětí i široké veřejnosti. Organizujeme semináře, tematické vycházky do přírody, environmentální dny (např. Den Země) a publikujeme články v místním Zpravodaji.

Rozpracované výzvy

Grafické zpracování upoutávky

Soutěž "Šetři vodou" aneb zkuste se zamyslet nad tím, zda doma zbytečně neplýtváte vodou...