Grafické zpracování upoutávky

0
bodů

Soutěž "Šetři vodou" aneb zkuste se zamyslet nad tím, zda doma zbytečně neplýtváte vodou...

Design
Grafika
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Rozpracovaná

Účel výzvy

Vyhlášená soutěž má za cíl upozornit naši cílovou skupinu lidí na problém plýtvání s vodou a zároveň možnost vlastní iniciace...

Popis

Poptáváme grafické zpracování upoutávky na soutěž "Šetři vodou". Text na upoutávku je přiložen v příloze, poptáváme formát vhodný na tisk ve velikosti A4 do tištěného plátku (pdf a jpg). Do textu upoutávky prosíme přiložit logo ČSOP - Český svaz ochránců přírody. Grafický styl libovolný, pokud bude odpovídat tématu - plýtvání/úspora vody.
Chráníme životní prostředí na Velkopopovicku.
Životní prostředí
ČSOP Velké Popovice (ČSOP VP) se svou činností zaměřuje zejména na uchování a ochranu unikátního krajinného rázu Přírodního parku Velkopopovicko (PP VP) a ochranu přírodního a kulturního dědictví Velkých Popovic a okolí. Usilujeme o podporu biodiverzity, mapujeme výskyt invazivních druhů rostlin a organizujeme akce na omezení jejich výskytu, vysazujeme dřeviny (zejména ovocné) a pečujeme o ně, mapujeme studánky a organizujeme péči o jejich čistotu, upozorňujeme na význam mokřadů v PP VP a výskyt ohrožených druhů, mapujeme černé skládky a iniciujeme jejich likvidaci. Mezi naše aktivity zároveň patří environmentální výchova a osvěta dětí i široké veřejnosti. Organizujeme semináře, tematické vycházky do přírody, environmentální dny (např. Den Země) a publikujeme články v místním Zpravodaji.