Platforma pro krajinu

Skupina lidí, kterým není lhostejný osud naší krajiny

Vzdělávání
Životní prostředí
Občanská společnost

O nás

Sdružujeme zájemce z řad jednotlivců, neziskovek a hlavně výzkumných institucí. Dáváme podněty pro zavedení smysluplných pravidel pro nakládání se zemědělskou půdou, jejím vodním režimem a lesy. Vycházíme přitom z Evropské úmluvy o krajině. Jsme přesvědčení, že krajina není pouhý výrobní prostor, ale kulturní entita. A že způsob nakládání s ní je měřítkem kulturní vyspělosti společnosti.
12
bodů
15. 4. 2017: Platforma pro krajinu zveřejnila výzvu Logo Platformy pro krajinu