Logo Platformy pro krajinu

10
bodů

Soutěžíme o logo Platformy pro krajinu

Design
Grafika
Střední práce | Online
Výzva je Vypršela

Účel výzvy

Chceme vytvořit jednoduchý poznávací znak pro všechny, kteří hledají to, co my: zachování krajiny pro další generace.

Popis

Botanický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., vyhlásil soutěž o logo Platformy pro krajinu. Návrhy je možné zasílat do 30. dubna, blíže viz pravidla (http://www.ibot.cas.cz/wp-content/uploads/2017/02/Pravidla-souteze-logo-Platformy.pdf). Platforma pro krajinu propojuje vědce, neziskové organizace, ochranáře a uživatele krajiny s cílem v ní udržitelně hospodařit, můžete blíže seznámit. Můžete se také přijít podívat k nám do Průhonického parku anebo si přečtěte naši publikaci „Povodně a sucho: krajina jako základ řešení“ (zakoupíte ji v prodejnách Academia a Karolinum nebo přímo u nás). A chystáme pro Vás další knihu „Krajina a lidé“ v edici Průhledy nakladatelství Academia.
Skupina lidí, kterým není lhostejný osud naší krajiny
Vzdělávání
Životní prostředí
Občanská společnost
Sdružujeme zájemce z řad jednotlivců, neziskovek a hlavně výzkumných institucí. Dáváme podněty pro zavedení smysluplných pravidel pro nakládání se zemědělskou půdou, jejím vodním režimem a lesy. Vycházíme přitom z Evropské úmluvy o krajině. Jsme přesvědčení, že krajina není pouhý výrobní prostor, ale kulturní entita. A že způsob nakládání s ní je měřítkem kulturní vyspělosti společnosti.