DOTYK II, o.p.s.

poskytujeme služby sociální rehabilitace a rané péče

O nás

Našim posláním je poskytování pomoci a podpory lidem s chronickým duševním onemocněním schizofrenie ohrožených sociálním vyloučením za účelem překonat sociální izolaci a začlenit se, v rámci svých možností, do běžného života. Dále je naším posláním poskytování pomoci a podpory dětem s poruchou autistického spektra a jejich rodinám za účelem hledání cesty ke komplexnímu rozvoji dítěte, snížení negativního vlivu postižení na dítě a rodinu a zlepšení kvality života rodiny. Důraz klademe na to, aby tato podpora byla poskytována terénní formou v přirozeném prostředí uživatele. Naše práce je specifická tím, že zkušenosti nabyté vlastním prožitkem nemoci zohledňujeme a využíváme při poskytování pomoci druhým.

Hotové výzvy

Leták Hledáme dobrovolníky

Tvorba letáčku Hledáme dobrovolníky

DOTYK II, o.p.s.
Střední práce | Online

Leták Hledáme dobrovolníky

Tvorba letáčku Hledáme dobrovolníky

DOTYK II, o.p.s.
Střední práce | Online

leták sociální služby

leták s nabídkou sociální služby

DOTYK II, o.p.s.
Velká práce | Online

vizitky pro neziskovku

grafické zpracování vizitek

DOTYK II, o.p.s.
Střední práce | Online
83
bodů
5. 6. 2015: Milan Veselý dokončil výzvu Leták Hledáme dobrovolníky
20. 4. 2015: Milan Veselý začal pracovat na výzvě Leták Hledáme dobrovolníky
14. 4. 2015: DOTYK II, o.p.s. zveřejnila výzvu Leták Hledáme dobrovolníky
19. 3. 2015: Milan Veselý dokončil výzvu Leták Hledáme dobrovolníky
4. 3. 2015: Milan Veselý začal pracovat na výzvě Leták Hledáme dobrovolníky
4. 3. 2015: DOTYK II, o.p.s. zveřejnila výzvu Leták Hledáme dobrovolníky
22. 2. 2015: Milan Veselý dokončil výzvu leták sociální služby
24. 1. 2015: Milan Veselý začal pracovat na výzvě leták sociální služby
23. 1. 2015: DOTYK II, o.p.s. zveřejnila výzvu leták sociální služby
9. 10. 2014: Ladislav Bína začal pracovat na výzvě PF 2015
21. 9. 2014: DOTYK II, o.p.s. zveřejnila výzvu PF 2015
10. 9. 2014: Lukáš Vrbas dokončil výzvu vizitky pro neziskovku
5. 9. 2014: Lukáš Vrbas začal pracovat na výzvě vizitky pro neziskovku