vizitky pro neziskovku

10
bodů

grafické zpracování vizitek

Design
Grafika
Střední práce | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

grafické zpracování vizitek

Popis

Potřebovali bychom vytvořit vizitky - máme už vytvořený svůj návrh, pouze bychom ho potřebovali upravit do použitelné podoby, tak abychom to mohli poslat do tiskárny. Náš návrh zašleme.
poskytujeme služby sociální rehabilitace a rané péče
Našim posláním je poskytování pomoci a podpory lidem s chronickým duševním onemocněním schizofrenie ohrožených sociálním vyloučením za účelem překonat sociální izolaci a začlenit se, v rámci svých možností, do běžného života. Dále je naším posláním poskytování pomoci a podpory dětem s poruchou autistického spektra a jejich rodinám za účelem hledání cesty ke komplexnímu rozvoji dítěte, snížení negativního vlivu postižení na dítě a rodinu a zlepšení kvality života rodiny. Důraz klademe na to, aby tato podpora byla poskytována terénní formou v přirozeném prostředí uživatele. Naše práce je specifická tím, že zkušenosti nabyté vlastním prožitkem nemoci zohledňujeme a využíváme při poskytování pomoci druhým.