ASNEP

Asoc. organizací neslyšících nedoslýchavých a jejich přátel

O nás

ASNEP je zastřešující nezisková organizace pro další neziskové organizace, které se zabývají osobami se sluchovým postižením (neslyšící, ohluchlí, nedoslýchaví, hluchoslepý). ASNEP si klade za cíl podporovat své členy, provádět osvětu, realizovat přednášky a kurzy v této oblasti a chránit zájmy osob se sluchovým postižením. ASNEP byl založen v roce 1992. Pod ASNEP spadá i nejstarší časopis pro sluchově postižené GONG (vychází nepřetržitě od roku 1972). ASNEP zároveň provozuje Centrum tlumočnických služeb pro neslyšící, tj. zajišťuje pro neslyšící klienty tlumočení na úřadech, u lékaře, atd, zkrátka všude tam, kde je nutná hladká komunikace. Kromě těchto aktivit pod ASNEP spadají 4 komise, které se zabývají prosazováním a ochranou zájmů osob se sluchovým postižením. Konkrétně to jsou: Legislativní komise, Komise pro skryté titulky, Expertní komise pro otázky tlumočení, Expertní komise pro otázky vzdělávání.

Hotové výzvy

Převedení loga do křivek

Máme logo ve špatném formátu...

ASNEP
Tady a teď | Online

Optimalizace webu

Řešili jsme problém nefunkčích webových stránek a zjistitili jsme, že potřebujeme optimalizovat web.

ASNEP
Střední (10 - 20 hod.) | Online

Grafické zpracování 2 pozvánek

Zpracování pozvánek na 2 přednášky

ASNEP
Malá (do 10 hod.) | Online

Překlad dokumentu do anglického jazyka

Potřebujeme přeložit sokument do anglického jazyka.

ASNEP
Tady a teď | Online

Návrh nového loga pro naši organizaci

Potřebujeme vytvořit návrh nového loga pro naši organizaci.

ASNEP
Střední (10 - 20 hod.) | Online

Stanovení byznys plánu a strategického plánu

V naší organizaci potřebujeme pomoci se sestavením biz plánu a strategického plánu.

ASNEP
Střední (10 - 20 hod.) | Osobně

Zalohovani webu ulozenem na webhostingu

Potrebujeme naucit kolegyni, jak optimalizovat stranky na webhostingu v OS Joomla.

ASNEP
Malá (do 10 hod.) | Online

Přečtení smlouvy o dílo po právnické stránce

Potřebujeme přečíst po právnické stránce smlouvu o dílo, kterou bychom měli uzavřít.

ASNEP
Malá (do 10 hod.) | Online

Překlad dokumentu z angličtiny do češtiny

Potřebujeme přeložit z aj do čj dokument o vzdělávání neslyšících dětí.

ASNEP
Malá (do 10 hod.) | Online
182
bodů
23. 5. 2015: Venkovský grafik začal pracovat na výzvě Rollup ASNEP, GONG, CZTN
11. 5. 2015: Helena Pašková začal pracovat na výzvě Informační letáky
11. 5. 2015: ASNEP zveřejnila výzvu Rollup ASNEP, GONG, CZTN
7. 5. 2015: ASNEP zveřejnila výzvu Informační letáky
21. 4. 2015: Helena Pašková dokončil výzvu Převedení loga do křivek
21. 4. 2015: Helena Pašková začal pracovat na výzvě Převedení loga do křivek
20. 4. 2015: ASNEP zveřejnila výzvu Převedení loga do křivek
20. 4. 2015: Hana Barvíková dokončil výzvu Optimalizace webu
20. 3. 2015: Hana Barvíková začal pracovat na výzvě Optimalizace webu
10. 3. 2015: ASNEP zveřejnila výzvu Optimalizace webu
3. 2. 2015: Venkovský grafik začal pracovat na výzvě Grafické zpracování 2 pozvánek
23. 1. 2015: ASNEP zveřejnila výzvu Grafické zpracování 2 pozvánek
5. 1. 2015: ASNEP zveřejnila výzvu Upoutávka na předplatné časopisu GONG
26. 9. 2014: Veronika C. začal pracovat na výzvě Překlad dokumentu do anglického jazyka
25. 9. 2014: ASNEP zveřejnila výzvu Překlad dokumentu do anglického jazyka
16. 9. 2014: Martin Pěnička začal pracovat na výzvě Návrh nového loga pro naši organizaci