zavřít (X)

Přejete se registrovat jako

Dobrovolník připravený pomoci
nebo
Dobrovolníka hledající neziskovka

Chcete se ujmout této výzvy? Stačí jednoduchá registrace
a můžete se pustit do práce :-)


Zaregistrovat se

Grafická úprava výroční zprávy 2016

Návrh grafické úpravy VZ 2016, aby pěkně vypadala.

13 bodů
 • Design
 • Grafika
Velká práce (více než 6 hod.) | Online

Účel výzvy

Graficky zajímavá VZ 2016 pro naše partnery.

Výzva je otevřená a čeká na přijetí dobrovolníkem.

Hodnocení spolupráce

Spolupráce, která vlastně ani nezačala. Neziskovka si přála vytvoření výroční zprávy. Potřebovala mít zprávu hotovou do konce června. Dodání podkladů přislíbili v druhé polovině května. Výzvu jsem přijala v první polovině května. Žádná reakce. Když se blížila polovina května zaslala jsem neziskovce zprávu, abych se připomněla a taky, abych požádala o způsob zpracování podkladů, který by mi vyhovoval nejvíc. Opět žádná reakce. Ke konci května jsem to zkusila znova se stejným výsledkem. Neziskovka se mi vůbec neozvala. Mrzí mě to, protože jsem si na tu práci nechávala čas a nebrala kvůli tomu další projekty, které mohly být úspěšné. I za prostou omluvu a vysvětlení, že třeba přijali na práci někoho mimo tento web bych byla ráda a bylo by to pro mě pochopitelné a v pohodě. Ale takto jsem dost zklamaná.
 
Toto je omyl. Paní Skopalová mi volala a domluvily jsme se na zrušení spolupráce. Výzva tedy pokračuje dál.
 

Popis výzvy

Naše VZ 2016 je velmi stručná. Proto bychom ji rádi viděli oblečenou v pěkném grafickém kabátku, aby se líbila na první pohled našim partnerům. Text VZ bude k dispozici ve druhé polovině května. Do konce června bychom ji měli rádi hotovou.

Doporučte výzvu

Komentáře

Petr Jelínek 11. 7. 2017 21:42
Je to ještě aktuální?

KOUS Vysočina, z.s.

střešní organizace pro NNO v Kraji Vysočina

Hodnocení: ★★★★

 • Kultura
 • Poradenství
 • Rozvojová spolupráce
 • Sociální služby
 • Sport
 • Volnočasové aktivity
 • Vzdělávání
 • Zdraví
 • Životní prostředí

KOUS Vysočina, z. s. - koordinační uskupení nestátních neziskových organizací, které působí v Kraji Vysočina. KOUS je zapsaným spolkem a je jedinou všeoborovou střešní organizací sdružující právnické osoby, které můžeme zařadit pod pojem neziskový sektor (patří sem spolky a pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, církevní právnické osoby, ústavy). Navazuje na dlouhodobou spolupráci těchto právních forem. NNO v Kraji Vysočina se začaly scházet již od roku 1996, v roce 2002 vzniká neformální seskupení NNO a poprvé se objevuje název KOUS. Teprve v roce 2008 vzniká právnická osoba KOUS Vysočina. Poskytujeme informační a poradenský servis, vzdělávání, ve spolupráci s Krajem Vysočina ještě tzv. malé granty pro NNO.