zavřít (X)

Přejete se registrovat jako

Dobrovolník připravený pomoci
nebo
Dobrovolníka hledající neziskovka

Grafický návrh pozvánky na seminář

Pozvánka na vzdělávací seminář pro naše členy.

10 bodů
  • Design
Střední práce (od 3 do 6 hod.) | Online

Účel výzvy

Rádi bychom měli pěknou pozvánku.

Platnost výzvy vypršela.

Popis výzvy

Potřebujeme zpracovat návrh pozvánky na vzdělávací seminář pro naše členy. I hezká pozvánka potěší a udělá den zase o něco hezčí.
Podklady zašleme obratem.
Pozvánku bychom potřebovali udělat do 21. března 2017.
Děkujeme.

Doporučte výzvu

Komentáře

Kateřina Ciencialová 10. 4. 2017 14:05
Dobrý den,
s tím bych Vám mohla pomoc, pokud je výzva stále aktuální.
V případě zájmu se mi ozvěte na email: katerina.ciencialova96@gmail.com

Děkuji a přeji hezký den

KOUS Vysočina, z.s.

střešní organizace pro NNO v Kraji Vysočina

Hodnocení: ★★★★

  • Kultura
  • Poradenství
  • Rozvojová spolupráce
  • Sociální služby
  • Sport
  • Volnočasové aktivity
  • Vzdělávání
  • Zdraví
  • Životní prostředí

KOUS Vysočina, z. s. - koordinační uskupení nestátních neziskových organizací, které působí v Kraji Vysočina. KOUS je zapsaným spolkem a je jedinou všeoborovou střešní organizací sdružující právnické osoby, které můžeme zařadit pod pojem neziskový sektor (patří sem spolky a pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, církevní právnické osoby, ústavy). Navazuje na dlouhodobou spolupráci těchto právních forem. NNO v Kraji Vysočina se začaly scházet již od roku 1996, v roce 2002 vzniká neformální seskupení NNO a poprvé se objevuje název KOUS. Teprve v roce 2008 vzniká právnická osoba KOUS Vysočina. Poskytujeme informační a poradenský servis, vzdělávání, ve spolupráci s Krajem Vysočina ještě tzv. malé granty pro NNO.