Kampaň na získání dodávky

10
bodů

Vytvoření kampaně na získání dodávky

Public Relations
Sociální sítě
Fundraising
Malá práce | Online
Výzva je Otevřená

Účel výzvy

Vytvoření kampaně na získání dodávky

Popis

V naší organizaci potřebujeme často převážet potravinovou pomoc pro potřebné, převážet nábytek pro zabydlené domácnosti, stěhovat rodiny z azylového domu do vlastního bydlení. Tyto věci se nám do stávajícího auta nevejdou, proto chceme vyhlásit kampaň na získání dodávky pro naši organizaci. Pomůžete nám s tím? K získání finanční částky na vozidlo bychom využili portál darujme.cz
Pomáháme lidem v krizových životních situacích.
Sociální služby
Od samého začátku se naše činnost zaměřuje na pomoc osobám v krizových životních situacích, spojených zejména se ztrátou bydlení a střechy nad hlavou. Provozujeme azylové domy, nízkoprahová denní centra, dům na půl cesty, noclehárny, terénní programy a mobilní stravu.