K srdci klíč o.p.s.

Pomáháme lidem v krizových životních situacích.

Sociální služby

O nás

Od samého začátku se naše činnost zaměřuje na pomoc osobám v krizových životních situacích, spojených zejména se ztrátou bydlení a střechy nad hlavou. Provozujeme azylové domy, nízkoprahová denní centra, dům na půl cesty, noclehárny, terénní programy a mobilní stravu.

Otevřené výzvy

Pomoc s proškolením zaměstnanců Microsoft 365

Přecházíme na MS 365 (OneDrive, SharePoint) a potřebujeme pomoci se zaškolením zaměstnanců.

K srdci klíč o.p.s.
Velká (20 - 40 hod.) | Online nebo osobně (Most)

Rozpracované výzvy

Tvorba webových stránek

Hledáme někoho, kdo nám vytvoří nové webové stránky.

K srdci klíč o.p.s.
Velká (20 - 40 hod.) | Online

Hotové výzvy

Grafické práce - vizuální identita

Tvorba nové vizuální identity.

K srdci klíč o.p.s.
Dlouhodobá spolupráce | Online (Most)