Tvorba přehledné a kvalitní výroční zprávy 2022

10
bodů

Tvorba přehledné a kvalitní výroční zprávy 2022

Grafika
Copywriting
Malá práce | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Rádi bychom měli přehlednou a kvalitní výroční zprávu.

Popis

Výroční zprávu vždy děláme na vlastní pěst a rádi bychom měli přehlednou a kvalitní výroční zprávu. Zároveň chceme podávat žádost o grant, povinná příloha je výroční zpráva.

Komentáře

Bohužel nás tlačil čas a tak jsme výroční zprávu zvládli vlastními silami. Děkujeme
Pomáháme lidem v krizových životních situacích.
Sociální služby
Od samého začátku se naše činnost zaměřuje na pomoc osobám v krizových životních situacích, spojených zejména se ztrátou bydlení a střechy nad hlavou. Provozujeme azylové domy, nízkoprahová denní centra, dům na půl cesty, noclehárny, terénní programy a mobilní stravu.