Najde se grafik, co by nám navrhl polepy vozů?

13
bodů

Vozíme tam lidičky, mají s sebou vozíčky.

Grafika
Střední (10 - 20 hod.) | Online
Výzva je Rozpracovaná

Účel výzvy

Apropo v tuto chvíli obnovuje vozový park. Rádi bychom nevšední, čistý, zapamatovatelný design vozů.

Popis

Naše organizace disponuje grafickým manuálem, který je nedílnou součástí organizační identity a na jehož základě se ladí všechny výstupní materiály. V tuto chvíli pracujeme na rozšíření vozového parku. K dispozici je osobní vůz Suzuki Ignis Hybrid na který bychom rádi umístili polep, který by vystihoval účel organizace, veřejnost by vnímala logo či piktogramy, barvy a písmo, které jasně hovoří za Apropo. Manuál polepu vozu máme od výrobce k dispozici. V plánu je nákup dalších vozů osobních i dodávkových u kterých bychom rádi sjednotili vizuální podobu. Děkujeme za váš zájem.
Pomoc rodinám s postiženým dítětem vést plnohodnotný život
Sociální služby
Volnočasové aktivity
Poradenství
Terapie
Občanská společnost
Pomáháme rodinám, které se starají o dítě s postižením, a dospělým osobám s postižením žít co nejnormálnější život. Naše organizace vznikla roku 1996 jako organizační jednotka Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, které je známo pod zkratkou SPMP ČR. Jsme tedy Okresní organizací Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v Jičíně a jsme zaregistrováni pod názvem OO SPMP Jičín – APROPO (dále jen Apropo = asociace pro postižené). Úzce spolupracujeme se Základní školou v Soudné (dříve zvláštní školou), která má od roku 2002 zřízenu rehabilitační třídu pomocné školy pro mentálně a tělesně postižené děti. Ve škole pomáháme vytvářet zázemí pro velmi těžce postižené děti školního věku. Jsme na Jičínsku jedinou organizací tohoto druhu, která sdružuje a pomáhá těžce handicapovaným dětem. Poskytujeme Osobní asistenci APROPO, provozujeme Denní stacionář APROPO, Sociální rehabilitaci APROPO, Sociálně terapeutické dílny APROPO, Poradenství pro život s postižením. Organizujeme další aktivity pro děti. Především aktivity terapeutické, volnočasové, integrační a sociálně aktivizační. V rámci péče o pečující pomáháme i rodičům.