Apropo Jičín, o.p.s.

Pomoc rodinám s postiženým dítětem vést plnohodnotný život

Sociální služby
Volnočasové aktivity
Poradenství
Terapie
Občanská společnost

O nás

Pomáháme rodinám, které se starají o dítě s postižením, a dospělým osobám s postižením žít co nejnormálnější život. Naše organizace vznikla roku 1996 jako organizační jednotka Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, které je známo pod zkratkou SPMP ČR. Jsme tedy Okresní organizací Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v Jičíně a jsme zaregistrováni pod názvem OO SPMP Jičín – APROPO (dále jen Apropo = asociace pro postižené). Úzce spolupracujeme se Základní školou v Soudné (dříve zvláštní školou), která má od roku 2002 zřízenu rehabilitační třídu pomocné školy pro mentálně a tělesně postižené děti. Ve škole pomáháme vytvářet zázemí pro velmi těžce postižené děti školního věku. Jsme na Jičínsku jedinou organizací tohoto druhu, která sdružuje a pomáhá těžce handicapovaným dětem. Poskytujeme Osobní asistenci APROPO, provozujeme Denní stacionář APROPO, Sociální rehabilitaci APROPO, Sociálně terapeutické dílny APROPO, Poradenství pro život s postižením. Organizujeme další aktivity pro děti. Především aktivity terapeutické, volnočasové, integrační a sociálně aktivizační. V rámci péče o pečující pomáháme i rodičům.

Rozpracované výzvy

Najde se grafik, co by nám navrhl polepy vozů?

Vozíme tam lidičky, mají s sebou vozíčky.

Apropo Jičín, o.p.s.
Střední (10 - 20 hod.) | Online

Grafický návrh papírových desek a lepeného bloku.

Chtěly bychom vytvořit grafický návrh papírových desek s tématikou inkluze lidí s postižením.

Apropo Jičín, o.p.s.
Malá (do 10 hod.) | Online

Hotové výzvy

logo konference a hlavičkový papír

Potřebujeme logo konference JÍT SI NAPROTI (námět inkluze, plnohodnotný život lidí s postižením)

Apropo Jičín, o.p.s.
Malá (do 10 hod.) | Online