Tvorba informačního letáčku

10
bodů

Otevření nových sociálních služeb

Grafika
Malá práce | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Potřeba propagačních a informativních letáčků nové kontaktní místnosti v Lubech pro CPR Cheb a TP Cheb, vedené pod organizací Kotec o.p.s.

Popis

Nezisková organizace KOTEC o.p.s. otevírá nové kontaktní středisko ve městě Luby, kde od září 2021 budou nově poskytovat sociální služby Centrum podpory rodiny Cheb a Terénní programy Cheb. Sídlo bude na adrese Revoluční 465, 351 37 Luby u Chebu, 1x za 14 dní vždy ve čtvrtek od 9:00 do 15:00 hodin, kontakty Tereza (terénní programy): +420 731 656 224, e-mail: vs.tp@kotec.cz, Vlaďka (centrum podpory rodiny): +420 739 570 106, e-mail: koo.cheb@kotec.cz. Terénní programy Cheb poskytují podporu jedincům ve věkové kategorii od 15 do 65 let v nepříznivé sociální situaci. Centrum podpory rodiny Cheb poskytuje podporu rodinám s dětmi v nepříznivé sociální situaci. Podoba letáčků: formát A5, dodáme loga organizace a jednotlivých služeb, podklad může být barevný, počet letáčků je jeden s veškerými předkládanými informacemi o projektu.
Podporujeme rodiny s dětmi
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého existují rizika ohrožení jeho vývoje nebo je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě obtížné sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat.Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně.