Kotec o.p.s.

Podporujeme rodiny s dětmi

O nás

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého existují rizika ohrožení jeho vývoje nebo je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě obtížné sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat.Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně.

Rozpracované výzvy

Letáček na vánoční trhy

Nemůžeme pomoci každému, ale každý může pomoci někomu.

Kotec o.p.s.
Malá práce | Online
17
bodů
10. 11. 2019: Lucie Skálová začal pracovat na výzvě Letáček na vánoční trhy
8. 11. 2019: Kotec o.p.s. zveřejnila výzvu Letáček na vánoční trhy