Kotec o.p.s.

Podporujeme rodiny s dětmi

O nás

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého existují rizika ohrožení jeho vývoje nebo je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě obtížné sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat.Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně.

Hotové výzvy

Tvorba informačního letáčku

Otevření nových sociálních služeb

Kotec o.p.s.
Malá práce | Online

Letáček na vánoční trhy

Nemůžeme pomoci každému, ale každý může pomoci někomu.

Kotec o.p.s.
Malá (do 10 hod.) | Online
51
bodů
27. 8. 2021: Martin Vrbata začal pracovat na výzvě Vytvoření plakátu o velikosti A2
27. 8. 2021: Kotec o.p.s. zveřejnila výzvu Vytvoření plakátu o velikosti A2
27. 8. 2021: Kotec o.p.s. zveřejnila výzvu Vytvoření plakátu o velikosti A2
16. 6. 2021: Šárka Dudová začal pracovat na výzvě Tvorba informačního letáčku
11. 6. 2021: Kotec o.p.s. zveřejnila výzvu Tvorba informačního letáčku
27. 4. 2021: Lucie Skálová dokončil výzvu Letáček na vánoční trhy
10. 11. 2019: Lucie Skálová začal pracovat na výzvě Letáček na vánoční trhy
8. 11. 2019: Kotec o.p.s. zveřejnila výzvu Letáček na vánoční trhy