Pomoc se sociálními sítěmi NF Seňorina

0
bodů

Jak na kampaně na sociálních sítích?

Sociální sítě
Facebook
LinkedIn
instagram
Malá (do 10 hod.) | Online
Výzva je Vypršela

Účel výzvy

Rádi bychom zacílili na širší veřejnost, nedaří se nám proniknout k ostatním potřebným a domácím pečujícím o lidi s Alzheimerovou nemocí.

Popis

Nadační fond Seňorina podporuje svou činností registrovanou sociální službu Centrum Seňorina, jež pečuje o lidi s Alzheimerovou nemocí. Jsme aktivní na sociálních sítích, snažíme se naše sledující informovat o našich aktivitách, novinkách a úspěších, ale stále se pohybujeme v okruhu těch samých lidí, rádi bychom se vymanili ze své sociální bubliny a oslovili ostatní potřebné a domácí pečující. Rádi bychom získali pár tipů, jak proniknout na FB, IG, LI dále a lépe, jak se dostat do širšího povědomí. Budeme rádi i za konzultaci a "rozbor" našich stávajících příspěvků (kde se můžeme zlepšit, co nám chybí, nebo naopak co přebývá, jak se zlepšit, abychom získali větší publikum třeba na naše úterní poradny pro domácí pečující).
Pro lepší a lehčí život s demencí - pacientů i jejich rodin.
Sociální služby
Vzdělávání
Nadační
Poradenství
Nadační fond vznikl v listopadu 2015 a vyvíjí činnost na celém území České republiky a je zřízen s obecně prospěšným cílem přispět k podpoře a rozvoji kvality života osob trpících Alzheimerovou chorobou a dalšími typy demencí. Nadační fond uskutečňuje zejména činnost směřující k následujícím oblastem: - Finanční a materiální pomoc ke zlepšení života a komplexní péče v zařízeních specializovaných na klienty s Alzheimerovou chorobou a dalšími typy demencí. - Podpora a pořádání společenských, kulturních a vzdělávacích aktivit pro osoby trpící Alzheimerovou chorobou a dalšími druhy demencí. - Podpora vzdělávání osob pracujících s cílovou skupinou pacientů trpících Alzheimerovou chorobou a ostatními druhy demencí, včetně profesionálních i rodinných pečujících. - Podpora zavádění novodobých metod komplexní péče o pacienty s Alzheimerovou chorobou a dalšími typy demencí. - Podpora zaměřená na rodinné příslušníky pacientů s Alzheimerovou chorobou a dalšími typy demencí, na zvládání obtížné životní situace po psychické i finanční stránce, na udržení si zaměstnání apod. - Osvěta veřejnosti o Alzheimerově chorobě a ostatních druzích demencí, podpora a pořádání preventivních programů pro veřejnost. V rámci své hlavní činnosti může nadační fond přispívat k naplňování svého účelu také následující vlastní činností:Charitativní činnost a veřejné sbírky. Správní rada: Mgr. Jarka Švarcbachová, předsedkyně správní rady Prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc., člen správní rady MUDr. David Pondělíček, CCRA, člen správní rady Revizor: Ing.Jakub Veselý Patroni: herec Jan Budař