Nadační fond Seňorina

Pro lepší a lehčí život s demencí - pacientů i jejich rodin.

Sociální služby
Vzdělávání
Nadační
Poradenství

O nás

Nadační fond vznikl v listopadu 2015 a vyvíjí činnost na celém území České republiky a je zřízen s obecně prospěšným cílem přispět k podpoře a rozvoji kvality života osob trpících Alzheimerovou chorobou a dalšími typy demencí. Nadační fond uskutečňuje zejména činnost směřující k následujícím oblastem: - Finanční a materiální pomoc ke zlepšení života a komplexní péče v zařízeních specializovaných na klienty s Alzheimerovou chorobou a dalšími typy demencí. - Podpora a pořádání společenských, kulturních a vzdělávacích aktivit pro osoby trpící Alzheimerovou chorobou a dalšími druhy demencí. - Podpora vzdělávání osob pracujících s cílovou skupinou pacientů trpících Alzheimerovou chorobou a ostatními druhy demencí, včetně profesionálních i rodinných pečujících. - Podpora zavádění novodobých metod komplexní péče o pacienty s Alzheimerovou chorobou a dalšími typy demencí. - Podpora zaměřená na rodinné příslušníky pacientů s Alzheimerovou chorobou a dalšími typy demencí, na zvládání obtížné životní situace po psychické i finanční stránce, na udržení si zaměstnání apod. - Osvěta veřejnosti o Alzheimerově chorobě a ostatních druzích demencí, podpora a pořádání preventivních programů pro veřejnost. V rámci své hlavní činnosti může nadační fond přispívat k naplňování svého účelu také následující vlastní činností:Charitativní činnost a veřejné sbírky. Správní rada: Mgr. Jarka Švarcbachová, předsedkyně správní rady Prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc., člen správní rady MUDr. David Pondělíček, CCRA, člen správní rady Revizor: Ing.Jakub Veselý Patroni: herec Jan Budař

Rozpracované výzvy

Titulky k rozhovoru (Angličtina)

Přidat titulky k anglickému rozhovoru

Nadační fond Seňorina
Dlouhodobá spolupráce | Online

Titulky k rozhovoru (Angličtina)

Přidat titulky k anglickému rozhovoru

Nadační fond Seňorina
Dlouhodobá spolupráce | Online

Překlady rozhovorů (z angličtiny do češtiny)

Překlady angličtina

Nadační fond Seňorina
Dlouhodobá spolupráce | Online

Logo

Logo pro podcast

Nadační fond Seňorina
Malá práce | Online

Stříhání audia

Stříhání audia pro youtube video

Nadační fond Seňorina
Dlouhodobá spolupráce | Online

Logo

Logo pro podcast

Nadační fond Seňorina
Malá práce | Online

Složení znělky

Znělka pro podcast

Nadační fond Seňorina
Malá práce | Online

Piktogramy

Vytvořit piktogramy pro aktivační sešit

Nadační fond Seňorina
Malá práce | Online

grafická příprava letáků pro získávání dobrovolník

Na letáku budou různé druhy činností, které u nás mohou dobrovolníci vykonávat.

Nadační fond Seňorina
Malá (do 10 hod.) | Online
152
bodů
12. 4. 2023: Anna Melicharová začal pracovat na výzvě Titulky k rozhovoru (Angličtina)
12. 4. 2023: Anna Melicharová začal pracovat na výzvě Titulky k rozhovoru (Angličtina)
20. 3. 2023: začal pracovat na výzvě Překlady rozhovorů (z angličtiny do češtiny)
9. 5. 2022: Lucie Kroužková začal pracovat na výzvě Logo
4. 5. 2022: Nadační fond Seňorina zveřejnila výzvu Logo
1. 2. 2022: Radovan Mevald začal pracovat na výzvě Stříhání audia
1. 2. 2022: Ramon Mutyaba začal pracovat na výzvě Logo
1. 2. 2022: Ramon Mutyaba začal pracovat na výzvě Složení znělky
20. 1. 2022: Tereza Padouchová začal pracovat na výzvě Logo
19. 1. 2022: Tereza Padouchová začal pracovat na výzvě Piktogramy
19. 1. 2022: Nadační fond Seňorina zveřejnila výzvu Piktogramy
19. 1. 2022: Nadační fond Seňorina zveřejnila výzvu Logo
19. 1. 2022: Nadační fond Seňorina zveřejnila výzvu Stříhání audia
19. 1. 2022: Nadační fond Seňorina zveřejnila výzvu Složení znělky