Výroba propagačního souhrnného letáku

13
bodů

Výroba propagačního souhrnného letáku pro Dobrovolnické centrum v Karlovarském kraji.

Design
Grafika
Velká práce | Online
Výzva je Hotová

Účel výzvy

Jsme malé dobrovolnické centrum, nemáme grafika, ale potřebujeme vyrobit leták s naší nabídkou činnosti. Prosíííím :)

Popis

Hledáme pomoc s výrobou propagačního letáku, kde bude souhrn naší nabídky pro lidi, kteří chtějí být dobrovolníkem. Je to stěžejní materiál, který budeme rozmisťovat v celém Karlovarském kraji. Veškeré materiály jsou dané v příloze. Představa je o výrobě skládaného letáku na kterém se budou prolínat naše barvy, jako jsou na logu- zasílám v příloze. Místo dobrovolnictví v nemocnicích prosím dát- Dobrovolnictví ve zdravotnictví: tento program je zaměřen na psychosociální podporu dětských a dospělých pacientů ve zdravotnických zařízeních. Dobrovolníci docházejí do Karlovarské krajské nemocnice, a.s. v Karlových Varech a REHOS Nejdek, Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p.o. Kontakt: Bc. Anna Handrychová, dobrovolnictvi@instand.cz, 605 001 950. Předem moc děkuji :)
dobrovolnické centrum, podporujeme sociální začleňování
prosazovat kvalitu v poskytování sociálních a ostatních veřejných služeb přispívat k ochraně práv uživatelů zejména sociálních služeb usilovat o uplatňování sociálních služeb jako nástroje sociálního začleňování lidí přispívat ke zvyšování informovanosti a k rozvoji vzdělávání prosazovat zavádění standardů kvality a systému hodnocení kvality ve veřejných službách posilovat úlohu neziskových organizací poskytujících alternativní služby k tradičním, zejména ústavním, sociálním službám podporovat spolupráci nestátních organizací, krajů a obcí Dobrovolnické centrum v Karlovarském kraji