INSTAND, institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách z.ú.

dobrovolnické centrum, podporujeme sociální začleňování

O nás

prosazovat kvalitu v poskytování sociálních a ostatních veřejných služeb přispívat k ochraně práv uživatelů zejména sociálních služeb usilovat o uplatňování sociálních služeb jako nástroje sociálního začleňování lidí přispívat ke zvyšování informovanosti a k rozvoji vzdělávání prosazovat zavádění standardů kvality a systému hodnocení kvality ve veřejných službách posilovat úlohu neziskových organizací poskytujících alternativní služby k tradičním, zejména ústavním, sociálním službám podporovat spolupráci nestátních organizací, krajů a obcí Dobrovolnické centrum v Karlovarském kraji

Rozpracované výzvy

Grafická úprava výroční zprávy 2019

Moc prosíme o pomoc s grafickou úpravou výroční zprávy za rok 2019

Hotové výzvy

Propagační materiál na projekt:Kafe pro dobrou věc

výroba propagačních materiálů na projekt Kafe pro dobrou věc, který bude probíhat v Karlových VArech

Výroba propagačního souhrnného letáku

Výroba propagačního souhrnného letáku pro Dobrovolnické centrum v Karlovarském kraji.