PŘEKLAD TEXTŮ NOVÉHO PROJEKTU II.

0
bodů

Překlad textů z angličtiny do češtiny (TEXTY BROŽUR)

Překlady
Malá (do 10 hod.) | Osobně
Výzva je Vypršela

Účel výzvy

Start důležitého nového projektu

Popis

V době kdy budou začínat školákům velké prázdniny chceme spustit nový, důležitý a v ČR jedinečný projekt. Veškeré dokumenty, texty, materiály a další podklady jsme sehnali v zahraničí, v nedávné době jsme úspěšně získali na základě dohody souhlas s kompletním překladem a aplikací projektu v ČR. . Korektura českých textů není nutná. Překládá se web a několik brožur a letáků. Spolupráce je on-line, v některých případech s osobní schůzkou kvůli předání podkladů. Na překlad zadané práce je doba od 15. Května do 15. Června 2018.
HIV/AIDS,LGBTQIA+, Lidská práva
České sestry věčné radosti (SPI CZ) jsou členky mezinárodní organizace „Sistes of Perpetual Indolgence“, která se od roku 1979 věnuje prevenci HIV, propagaci zdravého životního stylu a rovnoprávného postavení trans, gay, lesbických a bisexuálních lidí ve společnosti. Naším znakem se staly bíle pomalované obličeje, kterými upozorňujeme na smrt v důsledku onemocnění AIDS. Bílá barva je doplněna různými barevnými odstíny, které naopak symbolizují život a radost.