České Sestry Věčné Radosti,z.s.

HIV/AIDS,LGBTQIA+, Lidská práva

O nás

České sestry věčné radosti (SPI CZ) jsou členky mezinárodní organizace „Sistes of Perpetual Indolgence“, která se od roku 1979 věnuje prevenci HIV, propagaci zdravého životního stylu a rovnoprávného postavení trans, gay, lesbických a bisexuálních lidí ve společnosti. Naším znakem se staly bíle pomalované obličeje, kterými upozorňujeme na smrt v důsledku onemocnění AIDS. Bílá barva je doplněna různými barevnými odstíny, které naopak symbolizují život a radost.

Hotové výzvy

PŘEKLAD TEXTŮ NOVÉHO PROJEKTU

Překlad textů z angličtiny do češtiny (TEXTY NA WEBU)

České Sestry Věčné Radosti,z.s.
Malá (do 10 hod.) | Online

Překlad anglických textů pro náš web

Chceme mít na webu aktuální a zajímavé informace ze zahraničních webů

České Sestry Věčné Radosti,z.s.
Malá (do 10 hod.) | Online