Bombastický náborový letáček

7
bodů

Náborový letáček nových dobrovolníků zaměřený na mladé

Design
Grafika
Malá práce | Online
Výzva je Rozpracovaná

Účel výzvy

Prosíme o pomoc s vytvořením náborového letáčku pro oslovení (především mladší generace), který je osloví "jejich jazykem"

Popis

Potřebujeme vytvořit letáček, který svým obsahem a grafickým zpracováním zaujme především mladší ročníky a nenásilnou formou je bude informovat o možnostech dobrovolnických aktivit. Letáček bude sloužit především při prezentaci DC na školách a akcích pořádaných pro žáky základních a středních škol. Na letáčcích potřebujeme uvést logo DC a institucí, které nás podporují. Základní informace jsou na webových stránkách Farní charity Chrudim, další potřebné rádi poskytneme v případě navázání spolupráce. Předem děkujeme všem, kteří projeví zájem o tento nelehký úkol za snahu a především čas. Za DC MiŠ
Jsme stále ještě nově vzniklé dobrovolnické centrum;-)
Kultura
Sociální služby
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Zdraví
Poradenství
Občanská společnost
Hledáme lidi dobré vůle na propojujeme je s místními organizacemi, které pomáhají lidem v nouzi. Zapojujeme se do místních i celorepublikových aktivit. Vytváříme vlastní aktivity. A hlavně rozšiřujeme povědomí o dobrovolnictví a o bezplatném pomáhání si tak vůbec...;-) Vznikli jsme v roce 2014 a už máme více jak 70 dobrovolníků, z toho v současné době víc jak 50 aktivních. Vysíláme je do více jak 9 organizací v Chrudimi a okolí, které poskytují sociální nebo zdravotnické služby především pro seniory, ale také pro sociálně vyloučené rodiny s dětmi, pro mentálně handicapované, nebo taky do alternativní Zš a Mš s Montessori přístupem. Zapojujeme se i do jednorázových akcí typu Ukliďme Česko, Národní potravinová sbírka, i místních lokálek. Sami jsme takto iniciovali spolupráci místních neziskovek a města na Dni Dobrovolnictví, který se stává "putovní" tradicí Pardubického kraje.