Dobrovolnické centrum Farní charity Chrudim

Jsme stále ještě nově vzniklé dobrovolnické centrum;-)

Kultura
Sociální služby
Volnočasové aktivity
Vzdělávání
Zdraví
Poradenství
Občanská společnost

O nás

Hledáme lidi dobré vůle na propojujeme je s místními organizacemi, které pomáhají lidem v nouzi. Zapojujeme se do místních i celorepublikových aktivit. Vytváříme vlastní aktivity. A hlavně rozšiřujeme povědomí o dobrovolnictví a o bezplatném pomáhání si tak vůbec...;-) Vznikli jsme v roce 2014 a už máme více jak 70 dobrovolníků, z toho v současné době víc jak 50 aktivních. Vysíláme je do více jak 9 organizací v Chrudimi a okolí, které poskytují sociální nebo zdravotnické služby především pro seniory, ale také pro sociálně vyloučené rodiny s dětmi, pro mentálně handicapované, nebo taky do alternativní Zš a Mš s Montessori přístupem. Zapojujeme se i do jednorázových akcí typu Ukliďme Česko, Národní potravinová sbírka, i místních lokálek. Sami jsme takto iniciovali spolupráci místních neziskovek a města na Dni Dobrovolnictví, který se stává "putovní" tradicí Pardubického kraje.

Rozpracované výzvy

Pomoc s tvorbou propagačních letáčků

Prosíme o pomoc s vytvořením informačních a propagačních letáčků o našich jednotlivých službách

Dobrovolnické centrum Farní charity Chrudim
Střední (10 - 20 hod.) | Online

Bombastický náborový letáček

Náborový letáček nových dobrovolníků zaměřený na mladé

Hotové výzvy

Náborový letáček napříč generacemi

Letáček, který osloví širokou veřejnost

Dobrovolnické centrum potřebuje jedinečné logo

Potřebujeme pomoc šikovných a kreativních rukou a hlav s vytvořením vlastního loga DC.

88
bodů
4. 9. 2017: Lenka Piskořová začal pracovat na výzvě Náborový letáček napříč generacemi
2. 9. 2017: Vojta Janošík začal pracovat na výzvě Náborový letáček napříč generacemi
28. 8. 2017: Michelle Malá začal pracovat na výzvě Bombastický náborový letáček
23. 8. 2017: Dan Malis začal pracovat na výzvě Pomoc s tvorbou propagačních letáčků
1. 8. 2017: Katka P začal pracovat na výzvě Dobrovolnické centrum potřebuje jedinečné logo
26. 12. 2015: Pavla Švecová začal pracovat na výzvě Video na Den Dobrovolnictví v Chrudimi